Vennesla bryter miljøreglene

I Vennesla kan du risikere å bo på eller grave i forurenset giftig grunn, uten å vite det. Kommunen har mangelfull oversikt.