• MAKRELL: Den er kommet til byfjorden i Kristriansand. Foto: PRIVAT

Makrelen æ komen!

Byfjorden i Kristiansand syder av makrell. Det meldes om veldig godt fiske.