• 80 KILO POTETER: Mari Bjerland (75) og Marion Homme (71) styrer kompeproduksjonen. 80 kilo poteter er gått med. Mari (t.h) har holdt kompekafe i prestegården i over tre år nå. FOTO: Odd-Inge R nnign Uleberg

Komper og brød i prestegården

Når Mari Bjerland setter over kompegrytene, flokker folk seg rundt bordene i Øvrebø gamle prestegård.