Trafikkulykke i Flekkefjord

To biler skal være involvert i en kollisjon ved Gyland.