• FOTLENKA: Slik ser der ut, fotlenka som domfelte må bære med seg når de soner i frihet. Linda Arntzen er en av åtte nyansatte som skal jobbe på heltid med hjemmesoning. FOTO: Jon Anders Møllen

Nå kan sørlendinger sone med fotlenke i hjemmet

Fra og med i dag kan lovbrytere med milde straffer sone i boligen sin.