Slik har du aldri hørt «The Final Countdown»

Truls Årseth Olsen (10 ½) fra Kristiansand var hektet på tungrock. Men det var før han hørte kirkeorgel.