• FOTO: Jon Anders Skau (Arkivfoto)

Oppklarer halvparten av forbrytelsene

Politiet i Agder med oppklaringsprosent godt over landsgjennomsnittet.