Herlig Land for et leven . . .

Se videoen over av den elektriske sagen som går utenfor Herlig Land — på Langfredags ettermiddag.