Kjekskasting førte til mopedulykke

En mopedist havnet i grøfta etter at to gutter hadde kastet kjeks på han.