• LITE BRUKT: Boblebadet til Rannveig Bildøy og familien blir ikke mye brukt. Her viser hun hvor mye vann som kommer ut når hun setter på full styrke. FOTO: Sara Melissa Frost

Nytt boligfelt sliter med dårlig vanntrykk

19 husstander i det nye boligfeltet Engelshei i Lillesand opplever vanntrykket som svært negativt og lite eller ikke tilfredsstillende.