Mindre sommerfyll på Agder-veiene

Antall anmeldelser for kjøring i ruspåvirket tilstand i juni og juli er mer enn halvert sammenlignet med samme periode i fjor.