• kvalitet: Npe aldri vil gå på akkord med kvaliteten når vi behandler sakene, sier assisterende direktør Rolf Gunnar Jørstad i Norsk pasientskadeerstatning (Npe). FOTO: Peder Songedal

Erstatningen øker i hver tredje klage

Hver tredje klage til Pasientskadenemnda fører til at erstatningssummen øker. Men Npe kan ikke se at salærforskriften har hatt noen betydning for pasientene.