Ingen reagerte på luftkvaliteten

Allerede i dag tidlig var luftverdiene gode igjen.