• GJELDEN ØKER: Kristiansand kommunes store gjeld, skyldes en rekke investeringer de siste årene. Blant annet er flere skolebygg opprustet. Politikerne har derfor satt et tak på gjelden for å kunne møte de store utgiftene som kommer med flere eldre. Her blir forslaget presentert for politikerne onsdag kveld.

Skal kjempe seg ut av gjeldsklemma

Kristiansand er nødt til å stanse den kraftige veksten i lånegjelden hvis de skal klare viktige satsinger innen pleie— og omsorg. Derfor kuttes det i skole og oppvekst og innbyggerne risikerer en kraftig vekst i avgifter.