• IKKE ASYLMOTTAK: Hero og Norsk Folkehjelp ønsker å starte asylmottak for 150 personer på Evjemoen. Fredag ble planene stoppet av politikerne i Evje og Hornnes.

Stoppet planer om asylmottak på Evjemoen

Evjemoen Næringspark får ikke tillatelse til å bruke bygningene på Evjemoen til overnatting. Dermed blir det ikke noe av planene om et asylmottak for 150 personer.