• STOREHEI: I dette området kan det om noen år bli satt opp et stort antall vindmøller, hvis selskapet Eon får det som de vil. FOTO: SWECO

Vil sette opp målemaster før vinteren

Energiselskapet Eon vil kartlegge vindforholdene i Birkenes med 100 meter høye master. Vindmålemastene kan være på plass allerede i høst.