• FOTO: TORE ANDRE BAARDSEN

Færre tyverier, mer vold og narkotika

Hittil i år har det vært 400 færre tyverier og innbrudd i Kristiansand, men 131 flere narkosaker. Dessuten øker gatevolden igjen.