• BOMMEN: Erna Robstad i Bommens Venner ber om hjelp til å ta vare på Venneslas eldste hus. Foto: ODD I.R. ULEBERG

Hus trenger unge

Erna Robstad spør om noen yngre snart kan ta vare på Venneslas eldste hus.