Brøt opp veksleautomat

Tyver har onsdag brutt seg inn i et servicebygg i gjestehavna i Lillesand.