• Lang dag: Maskinfører Lars Slåen jobbet i 14 timer med å brøyte gang- og sykkelveier i Kristiansand lørdag. FOTO: Jon Anders Skau

Tar ti timer å brøyte alle boligveiene

På en normal snøværsdag tar det i snitt ti timer før alle boligveiene i Kristiansand er brøytet rene for snø.