KRISTIANSAND: — Det er forkastelig når kommuner legger vekk halvparten av bekymringsmeldingene uten å undersøke dem. Det er også trist at norsk barnevern bryter tidsfristene i år etter år, sier Renathe Arevoll i Landsforeningen for barnevernsbarn til VG.

Avisen har trykket en liste over landets fylker. Lista viser hvilke fylker som henlegger flest bekymringsmeldinger. Vest-Agder havner på tredjeplass på listen med 141 henlangte bekymringsmeldinger. Det betyr at fylket henlegger 22 prosent av alle meldingene som tikker inn.

På landsbasis viser tall fra de seks første månedene i år at det ble henlagt 2800 saker. Dette utgjør 17 prosent av de 16.440 sakene som ble meldt inn fra politi, naboer, familie osv.

Renathe Arevoll sier til VG at statistikken stemmer godt med det barnevernsbarn forteller henne.

— Jeg kjenner folk som varslet barnevernet selv da de var barn uten at noe skjedde. Mange forteller at de fikk hjelp første etter lang tids mas. I foreningen hører vi om slike tilfeller gang på gang, sier Arevoll.

På verstingtoppen finner man blant annet Molde i Møre og Romsdal. Hele 47 prosent av alle bekymringsmeldinger ble henlagt, viser en gjennomgang av barnevernstjenesten i kommunen. I nabokommunen Ålesund ble til sammenligning bare 13 prosent av sakene henlangt.

— Jeg går ut fra at det er ressurser som mangler når barnevernet i år etter år ikke klarer å undersøke saker i tide. Da må politikerne sørge for mer penger. Et godt barnvern er bra både for de enkelte barna og for samfunnet. Barna er morgendagens voksne, sier Arevoll.