Levende døde i bygdebok

I bygdeboka «Heimer og folk i Bykle» har forfatter Aanund Olsnes tatt livet av folk som fremdeles lever.