KVINESDAL:

— For kommunens del blir det på grunn av utbyggingen lagt igjen stor verdiskapning, spesielt i anleggsperioden. I tillegg vil det også gi kommunen viktige inntekter i form av om lag en millioner kroner årlig i eiendomsskatt. Det er klart dette betyr mye for Kvinesdal, sier ordfører Odd Omland (Ap).

For tiden er det full aktivitet i kommunen med utbygging av ny E 39 gjennom kommunen. Utbyggingen av strømkabelen fra Kvinesdal til kontinentet fører til ytterligere aktivitet i Kvinesdal.

— Vi har hele tiden vært positiv til denne utbyggingen. Både i nasjonalt, men også i internasjonalt perspektiv er dette en viktig sak, mener Omland.