• Tom Arild Støle FOTO: Tom Arild Støle

Høye drapstall på Agder

Bare i Oslo og Hordaland har det blitt begått flere drap enn innenfor Agder politidistrikt de siste ti årene.