Venneslapredikant får kritikk for å prøve å vekke døde