• FOTO: LARS KRISTIAN LARSEN

Har lyst siden julen 1921

Denne glimmerpæren har lyst i over 85 år, og er naturlig nok Frode Haga Olsens kjæreste eiendel.