Havnå delvis fornøyd med NOKAS-dommen

Erling Havnå er fornøyd med at lagmannsretten har fulgt forsvarer John Christian Eldens prosedyre om straffenivå i NOKAS-saken.