• Vindmøllepark ved byen Nibe utenfor Aalborg i DanmarkVindmølle, vindmøller, energi, elektrisitet, kraftverk.Scan-Foto: Cornelius Poppe FOTO: Poppe, Cornelius

Sa nei til vindpark på Kvinesheia

Vindmølleparken mellom Lyngdal og Kvinesdal ble nedstemt av kommunestyret i Lyngdal.