Krevde 40 prosent i vekslingsgebyr

For å veksle 550 kroner om til euro krevde Sparebanken Sør hele 200 kroner, noe som utgjør 40 prosent av det totale vekslingsbeløpet.