ET TRYGT HJEM: Beredskapshjemmene vil være organisert under institusjonen Furukollen i Arendal. ET TRYGT HJEM: Beredskapshjemmene vil være organisert under institusjonen Furukollen i Arendal. Foto: Furukollen

Trenger fosterhjem som må tåle trusler

Søker Agder-familier som kan gi et trygt hjem til ungdom i fare for å bli kjønnslemlestet eller tvangsgiftet. Men kravene er strenge.

ARENDAL: Bufetat Agder ungdoms— og familiesenter skal etablere to beredskapshjem for ungdom under 18 år som er utsatt for trusler om tvangsekteskap eller kjønnslemlestelse, og søker nå etter familier som er egnet.

— I et beredskapshjem er en person i familien frikjøpt på heltid, slik at de til enhver tid står i beredskap for ungdom som trenger akutt hjelp. På Agder skal vi etablere ett hjem i år, og ett neste år, sier seksjonssjef Martita Lien ved Furukollen i Arendal, som beredskapshjemmene vil være organisert under.

Må tåle trusler

Det er første gang Bufetat søker etter denne type beredskapshjem på Sørlandet. Hjemmet skal være et skjult plasseringssted for ungdom, oftest jenter, men familien må være forberedt på at ungdommen selv røper hvor de bor.

— Vi har sett at disse jentene har skyldfølelse og føler en blandet lojalitet til familen sin, og derfor ofte tar kontakt med dem, sier enhetsleder Trond Skjæveland ved Agder ungdoms- og familiesenter i en pressemelding.

Om det vil bli stor pågang fra familier som vil ta på seg denne oppgaven, er usikkert. For det er ikke tvil om at kravene som stilles til familien er strenge. Det vil bli foretatt risikoanalyse av forholdene rundt familien, det må være sterke relasjoner innad i familien, og man må ha en sterk tåleevne i psykisk pressede situasjoner.

— De må kunne tåle trusler fra ungdommens familie, sier Martita Lien.

Utkantstrøk

I tillegg må hele familien være villige til en begrenset livsutfoldelse, og beredskapshjemmet må ha en trygg geografisk beliggenhet, helst i utkantstrøk.

— Hjemmet skal ikke være lett tilgjengelig. Det må for eksempel ikke ligge ved en togstasjon eller et busstopp, opplyser Lien.

- Det er heftige krav dere stiller til familien?

— Ja, det er det ingen tvil om. Men de vil få god opplæring og tett oppfølging, og får en kontaktperson som kan kontaktes hele døgnet.

- Blir det vanskelig å få søkere?

— Drammen kommune har egne beredskapshjem som er spesialisert i forhold til denne type oppdrag. Så det er ikke umulig, for å si det sånn, sier Lien.

Ingen fra Agder

I løpet av de åtte første månedene i år fikk Bufetat region sør, som består av Agder-fylkene, Telemark, Buskerud og Vestfold, til sammen 18 henvendelser om tvangsekteskap og æresrelatert vold. Av disse førte 12 til plasseringer. Ingen av henvendelsene skal imidlertid ha vært fra personer bosatt i Agder-fylkene, noe som overrasker seksjonssjef Martita Lien.

— Det bor jo en del folk på Agder med den etniske bakgrunnen fra der kjønnslemlestelse og tvangsekteskap forekommer. Det begynner nå å bli flere akuttplasseringer, men det har tatt lenger tid i forhold til Østlandet, sier hun.

De to beredskapshjemmene må derfor belage seg på å få plassert ungdom fra andre fylker og regioner. Dette kan også skje av hensyn til sikkerheten til ungdommene.