• VIL HA FOLK TIL BYGDA: Frolandsordfører Sigmund Pedersen endrer nå taktikk for å få flere til å bosette seg på Mykland, der den kraftige skogbrannen var i sommer. Her er ordføreren avbildet da brannen stod på som verst. FOTO: Schrøder, Tor Erik

Ingen vil ha gratistomter i Froland

Av seks-syv tomter som Froland kommune ville gi bort gratis, ble kun én tatt.