• ENKEN DØDE: Ellen Ugland, enken etter Johan Jørgen Ugland, døde mandag, 57 år gammel. Her er de to sammen med Ivar Løvald under dåpen av MT Torinita i 1992. FOTO: Fra boken "Reder og bonde på Ugland"

Ellen Ugland døde mandag

57 år gamle Ellen Ugland, enke og en av to arvinger etter Johan Jørgen Ugland, er død.