– Dette gir unge tilfredsstillelse

Å filme kriminelle handlinger gir status i antisosiale grupper.