I bakkant av Silokaia jobbes det bokstavlig talt på spreng med den nye veien, som skal stå ferdig til nyttår. Siloen i bakgrunnen til høyre, mens lagerbygningene om kort tid skal rives for å rydde plass til Kanalbyens første byggetrinn. I bakkant av Silokaia jobbes det bokstavlig talt på spreng med den nye veien, som skal stå ferdig til nyttår. Siloen i bakgrunnen til høyre, mens lagerbygningene om kort tid skal rives for å rydde plass til Kanalbyens første byggetrinn. Foto: Vegard Damsgaard

Her lages ny bilvei opp til Odderøya

Dagens atkomstvei til Odderøya blir for myke trafikanter, mens bilene fra nyttår skal følge en ny trasé via Silokaia og opp skråningen sentralt på øya.

odder3.jpg Foto: Vegard Damsgaard

KRISTIANSAND: Den nye veien skal tas i bruk allerede fra nyttår.

— Den gamle Odderøyveien stenges for biltrafikk og blir gang-/sykkelvei, det skal bare være mulig med varelevering til museumsområdet i Nodeviga, opplyser prosjektingeniør Gro Solås fra ingeniørvesenet i Kristiansand kommune.

Før ferien startet så smått arbeidet med den 300 meter lange veistrekningen mellom Kilden P-hus på Silokaia via skråningen opp til Odderøya.

Kommunen mener atkomsten til friluftsperlen skjemmes av litt for mange harde trafikanter.

Illustrasjonen viser den nye veistrekningen som blir liggende i bakkant av den kommende boligbebyggelsen i Kanalbyen. Foto: Arkitektkontoret A-lab

1600 biler i døgnetNy vei med høy standard er derfor et rekkefølgekrav og en del av utbyggingsavtalen som er inngått med utbygger av Kanalbyen,den nye bydelen med 700 boliger på Silokaia.

Dette er Kanalbyen, 700 boliger som bygges fram til rundt 2030. Foto: Arkitektkontoret A-lab

— Fordelen er at det blir en ordentlig kjørevei dimensjonert for tungtransport, ikke så kronglete som dagens og med ny veibelysning. Den nye veien blir også trygg for myke trafikanter med gang-/sykkelvei helt fra topp til bunns, forteller Espen Domaas, prosjektleder fra J.B. Ugland Entreprenør. I dag er biltrafikken til Odderøya forholdsvis høy. Tellinger viser en døgntrafikk på rundt 1600 biler ved broa over Gravane, dette avtar til 800 sentralt på øya og 300-400 ved barnehagen lenger oppe.

— Alle ønsker størst mulig bruk av Kilden P-hus. Dette er et friluftsområde der kommunen ønsker å begrense parkeringen, påpeker avdelingsleder Ole Jacob Rynning-Tønnesen i Kristiansand Parkering.

Dagens bilvei på oversiden av Kilden P-hus blir forbeholdt sykler og fotgjengere, mens bilene må kjøre på nedsiden. Foto: Vegard Damsgaard

600 lass steinI dag koster det omtrent like mye å parkere i Kilden P-hus som oppe på øya, det vil si 12 og 13 kroner timen.

— Er det aktuelt å regulere tilgjengelighet og pris oppe på øya?

— Det foregår en del aktivitet på øya, så noen parkeringsplasser må vi ha. Men viser det seg at vi får uønsket mye parkering, er det ikke umulig å differensiere prisene enda mer på sikt, svarer Rynning-Tønnesen.

Den nye veien opp ender her i krysset ved enden av sletta sentralt på Odderøya. Foto: Vegard Damsgaard

Fædrelandsvennen har tidligere omtalt planene om klatrehall, Klatresteinen, som skal plasseres kloss inntil området der den nye veien lander oppe på øya — ved enden av den lange sletta. Den nye veistrekningen ble vedtatt i forbindelse med reguleringsplanen for det nye museumsområdet, da biltrafikken ble vurdert som et fremmedelement.

En bit av Odderøya forsvinner i disse dager når rundt 4500 kubikk stein sprenges og kjøres bort, tilsvarende 550-600 lastebillass. Kostnaden er estimert til nærmere sju millioner kroner (ekskl.mva.).

Vis fakta ↓
Kanalbyen