- Peker mot øst-europeere

Politiet tror gull— og klokketyvene som raidet to av byens gullsmeder i natt er av øst-europeisk opprinnelse.