Flere innbrudd i natt

Stjal datautstyr fra skole og barnehage