• FOTO: Arkivfoto

Forbudt å nekte flaskepant

Er du blitt nektet å pante tomflasker og bokser i kiosker og bensinstasjoner? Det er i så fall ulovlig, ifølge Statens forurensningstilsyn.