• Engasjement: Siri Søftestad, doktorgradsstipendiat ved Sørlandet Sykehus Kristiansand, etterlyser større engasjement blant kristne miljøer når det gjelder seksuelle overgrep. FOTO: Hilde Moi

- Mange har hatt overgrepssaker

Siri Søftestad sier at i de fleste kirkesamfunn på Sørlandet har det foregått seksuelle overgrep.