Må ta drosje 50 meter

Sørlandet sykehus Kristiansand nekter å kjøre alvorlig syke fra legevakten til akuttmottaket, selv om det bare er 50 meter mellom byggene.