Leteaksjon etter savnede 20-åringer

Politi, Røde Kors og Sea King-helikopter lette etter unge Søgne-menn.