• FOTO: Scanpix

Redusert åpningstid i barnehager

Åpningstiden i kommunale barnehager reduseres med fem timer i uka fra 2011. I tillegg kan barnet ditt være der maks åtte timer om dagen.