Robbet isbil på Hamresanden

En isbil parkert på Hamresanden er tømt for is.