• LITEN FORSKJELL: 9 av 10 vestegder bruker bilbelte på korte turer, mens andelen er noe bedre i Aust-Agder. FOTO: Arkiv

Flere bruker bilbelte i Aust enn i Vest

19 av 20 bilister bruker bilbelte i Aust-Agder. I Vest-Agder er beltebruken noe dårligere, viser en undersøkelse gjennomført av Statens Vegvesen.