• FOTO: Birkenes sparebank

Her trues bankfunksjonæren av raneren

Store politistyrker jakter to væpna ranere som stakk av fra Birkenes sparebank etter å ha begått ran.