• SENTRUM HER? Ligger Bortelids sentrum her ved butikken eller en annen plass? Svaret skal et konsulentfirma finne innen utgangen av året. FOTO: Tom Arild Støle (arkiv)

Hvor er Bortelid sentrum?

Vest-Agder fylkeskommune har bevilget penger til å finne ut hvor Bortelid sentrum ligger.