Politiet grep ikke inn

En stor folkemengde, vold mot en annen annen person og amper stemning gjorde at to polititjenestemenn ikke våget å gripe inn da det var bråk i Storgaten i helgen.