• INGEN BEKYMRING: Askeutslippet fra Eyjafjallajökull på Island har vist seg å ikke inneholde nevneverdige mengder kvartspartikler. FOTO: Reuters / Scanpix

Kan puste lettet ut etter askeskyen

Luften fra askeskyen på Island i vår var trolig ikke farlig for lunger og luftveier. Det slår Folkehelseinstituttet fast på bakgrunn av internasjonal forskning.