• FOTO: Ernest Boswarva

Politiet etterlyser tre personer

Utelukker ikke at to gisselliknende situasjoner kan ha sammenheng med hverandre.