• FOTO: SNO

Vil ikke tillate felling av ulv

Direktoratet for naturforvaltning (DN) fastholder sitt avslag på søknaden om felling av ulv i Aust-Agder.