Moi møter mennesker: Heidra av Kongen, ordføraren og idrottslaget

Øystein Moi møter mennesker fra indre Agder. I dag er det Odd Harald Robstad (71).